203064- VRCHNÍ REFERENT/RADA Oddělení kontrolního IV (České Budějovice)

Generální finanční ředitelství nabízí v Českých Budějovicích volnou pracovní pozici "203064- VRCHNÍ REFERENT/RADA Oddělení kontrolního IV". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
203064- VRCHNÍ REFERENT/RADA Oddělení kontrolního IV
Obor(y):
Administrativa , Finance , Obrana a ochrana
Obec:
České Budějovice
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Generální finanční ředitelství, ČB

Další informace o volném místu

Obor služby "Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry".
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 10. platové třídy.
Služba zahrnuje zejména: kontrolní činnosti v oblasti přímých daní, zejména provádění daňových kontrol a postupů k odstranění pochybností na přímých daních (daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně fyzických a právnických osob, daň silniční); provádění vyhledávacích činností, místních šetření, postupů k odstranění pochybností a daňových kontrol u více druhů daní k zajištění správy daní v souladu s daňovými předpisy; komunikace s daňovými subjekty v rámci kontrolních postupů a předkládání návrhů a stanovisek k opravným prostředkům; plnění úkolů zadaných nadřízeným představeným.
Nabízíme: stabilitu a zázemí velké státní organizace; motivační ohodnocení (tarif + další nárokové příplatky); 25 dní dovolené; 5 dní indispozičního volna a 1 den osobního placeného služebního volna k zařízení osobních záležitostí a až 6 dnů služebního volna ke studijním účelům; příspěvek na stravování; čerpání individuálních příspěvků z FKSP (například na penzijní připojištění, stravování nebo cafeterii); rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních a letní tábor pro děti zaměstnanců; víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám, a to i pro rodinné příslušníky; možnosti zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven; propracovaný vzdělávací program a možnost zahraničních stáží; možnost profesního růstu.
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 16. 5. 2022, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna2000@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky služebního úřadu: 7nyn2d9. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo číslo 203064 - vrchní referent / rada Oddělení kontrolního IV".
K žádosti žadatel dále přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis,
b) motivační dopis.
Bližší informace k podmínkám účasti na výběrovém řízení a způsobu podání žádosti jsou uvedeny zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-informace/nabidka-zamestnani/app/detail/8326630.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny