INSPEKTOR/KA BOZP (plynová zařízení) (České Budějovice)

Státní úřad inspekce práce nabízí v Českých Budějovicích volnou pracovní pozici "INSPEKTOR/KA BOZP (plynová zařízení)". Nástupní mzda je 23 390 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
INSPEKTOR/KA BOZP (plynová zařízení)
Obor(y):
Obrana a ochrana , Výroba a provoz , Zdravotnictví
Obec:
České Budějovice
Mzda:
23 390 – 34 370 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Vodní 1629/21
37006

Další informace o volném místu

Místo výkonu služby:, České Budějovice a Tábor, České Budějovice a Strakonice
Pracovněprávní vztah: Služební místo, obory služby: "Bezpečnost práce"
Minimální stupeň vzdělání: vyšší odborné vzdělání - titul DiS.
Doba zaměstnání: od 1. 7.2022
Mzdové rozpětí: služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 10. platové třídy (od 21 260,- Kč/měsíc do 31 240,-Kč/měsíc)
Poznámka k volnému služebnímu místu: Splňuje základní předpoklady podle § 25 odst. 1 zákona o státní službě, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
b) dosáhl věku 18 let
c) je plně svéprávný
d) je bezúhonný
e) dosáhl vyššího odborného vzdělání
f) má potřebnou zdravotní způsobilost
Žadatel podá služebnímu orgánu, tzn. generálnímu inspektorovi Státního úřadu inspekce práce na základě § 24 odst. 3 a 4 zák. č. 234/2014 Sb.:
a. pokud není státním zaměstnancem - žádost o přijetí do služebního poměru a o zařazení na služební místo (dále jen žádost),
b. pokud je státním zaměstnancem - žádost o zařazení na služební místo (dále jen žádost).
Žádost musí dále obsahovat údaje podle § 37 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, (jméno, příjmení, datum narození uchazeče, adresu jeho trvalého pobytu, příp. jinou adresu pro doručování, označení služebního orgánu, jemuž je určena). Vyhlášení, Vzor žádosti a vzory dalších dokumentů viz. odkaz: https://www.suip.cz/documents/20142/546719/%C5%BD%C3%A1dost_slu%C5%BEebn%C3%AD+pom%C4%9Br_insp+BOZP+t%C5%99.+10%2C+%C4%8D.+j.+6257.pdf/e45ce553-3069-d3d4-7fbd-0ee8226907bc

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny