PRÁVNÍK (České Budějovice)

Jihočeský kraj nabízí v Českých Budějovicích volnou pracovní pozici "PRÁVNÍK". Nástupní mzda je 26 600 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
PRÁVNÍK
Obor(y):
Právo
Obec:
České Budějovice
Mzda:
26 600 – 33 790 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
37001

Další informace o volném místu

Obor školního vzdělání: právo a právní věda
Pracovní náplň: Vedení správního řízení - odvolací řízení do rozhodnutí mateřských, základních škol a středních škol. Uznávání zahraničního vzdělání a podávání žadatelům základní informace o způsobu a možnostech uznání kvalifikace podle zák. č. 561/2004 Sb., v platném znění, tzv. nostrifikace - metodická pomoc organizacím zřizovaným krajem a obcemi v oblasti školství a souvisejících činností. Pracovněprávní konzultace školám, školským zařízením a obcím. Právní pomoc zaměstnancům odboru školství, mládeže a tělovýchovy při výkonu jejich agendy. Vyřizování stížností, účast v kontrolních týmech oddělení ekonomiky školství a odměňování a zaměstnanosti
Znalosti oboru: Znalosti z oblasti veřejné správy obecně, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění, právní předpisy užívané v právní praxi veřejné správy - správní řád, občanský zákoník, zákoník práce apod.
Další znalosti: ZOZ v oboru výhodou. Znalost a užívání PC (MS Office, internet). Flexibilita, schopnost analyticky a koncepčně myslet, dobré komunikační schopnosti, ochota se dále vzdělávat. Praxe ve veřejné správě výhodou.
Termín a způsob zaslání přihlášky: Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete na adresu: Jihočeský kraj, Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, odbor Kancelář ředitele krajského úřadu tak, aby na krajský úřad byly doručeny nejpozději do 31. 8. 2022.
Přihláška je ke stažení na: https://www.kraj-jihocesky.cz/volna-mista-vyberova-rizeni
Přílohy přihlášky jsou:
1. životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, dále o dovednostech týkajících se správních činností,
2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Zam. výhody:
- 25 dní dovolené + 5 dní placeného zdravotního volna (SICK DAY)
- osobní ohodnocení dle dosažené praxe a výkonu
- příspěvek na rekreaci, sport, kulturu, zdravotnické pomůcky
- příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření
- karta Benefit Plus vč. stravenkového systému
- možnosti vzdělávání

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny