PRÁVNÍK (České Budějovice)

Státní úřad inspekce práce nabízí v Českých Budějovicích volnou pracovní pozici "PRÁVNÍK". Nástupní mzda je 27 650 – 40 740 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
PRÁVNÍK
Obor(y):
Právo
Obec:
České Budějovice
Mzda:
27 650 – 40 740 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Vodní 1629/21
37006

Další informace o volném místu

Místo výkonu služby: České Budějovice
Odkaz: https://www.suip.cz/web/suip/volna-mista
Pracovněprávní vztah: služební místo, obory služby: "Zaměstnanost", "Pracovněprávní vztahy", "Bezpečnost práce".
Stupeň vzdělání: vysokoškolské vzdělání, studijní obor Právo
Mzdové rozpětí:služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 12. platové třídy (od 27 650,- Kč/měsíc do 40 740,-Kč/měsíc)
Poznámka k volnému služebnímu místu: Splňuje základní předpoklady podle § 25 odst. 1 zákona o státní službě, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
b) dosáhl věku 18 let
c) je plně svéprávný
d) je bezúhonný
e) dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu
f) má potřebnou zdravotní způsobilost
Splňuje jiné požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 zákona o státní službě služebním předpisem Generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce č. 2/2015, kterým je vzdělání právního zaměření získané absolvováním magisterského studijního programu ve studijním oboru Právo. Žadatel podá služebnímu orgánu, tzn. generálnímu inspektorovi Státního úřadu inspekce práce na základě § 24 odst. 3 a 4 zák. č. 234/2014 Sb. do 05.04.2023:
a. pokud není státním zaměstnancem - žádost o přijetí do služebního poměru a o zařazení na služební místo (dále jen žádost),
b. pokud je státním zaměstnancem - žádost o zařazení na služební místo (dále jen žádost).
Žádost musí dále obsahovat údaje podle § 37 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, (jméno, příjmení, datum narození uchazeče, adresu jeho trvalého pobytu, příp. jinou adresu pro doručování, označení služebního orgánu, jemuž je určena).
Vyhlášení VŘ odkaz: ddb15a4e-b485-63d9-2ded-afac0c48eb7d (suip.cz)
Vzor žádosti VŘ viz. odkaz: 1c23f440-9d92-776a-2aa7-e05703cdfbd0 (suip.cz)

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny