ŘEDITEL/-KA ZŠ a MŠ Emy Destinové 46, České Budějovice (České Budějovice)

Statutární město České Budějovice nabízí v Českých Budějovicích volnou pracovní pozici "ŘEDITEL/-KA ZŠ a MŠ Emy Destinové 46, České Budějovice". Nástupní mzda je 32 940 – 45 350 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
ŘEDITEL/-KA ZŠ a MŠ Emy Destinové 46, České Budějovice
Obor(y):
Management , Výchova a vzdělávání
Obec:
České Budějovice
Mzda:
32 940 – 45 350 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Statutární město České Budějovice - ZŠ a MŠ, Emy Destinové 46, ČB
Emy Destinové 1138/46
37005

386 801 501, 386 801 508

Další informace o volném místu

Rada města oznamuje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Emy Destinové 46, České Budějovice
Předpoklady pro výkon daného pracovního místa:
- stanovené v § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
- získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění
- délka praxe ke dni podání přihlášky 4 roky pro ZŠ
- znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů
- organizační a řídící schopnosti
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- plná způsobilost k právním úkonům
- znalost práce na PC
Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo: 1. ledna 2022.
Plat dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v pl. znění novely nařízení vlády č. 603/2020 Sb. s účinností dnem 1.1.2021 (platová tř. 13, platový stupeň dle praxe, platové rozpětí od 32 940,- Kč do 45 350,- Kč)
Podání přihlášky:
Přihlášky včetně příloh doručte nejpozději do 22.9.2021 do 11.00 hodin na adresu:
Statutární město České Budějovice, odbor školství a tělovýchovy, Lucie Lavičková,
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice. Rozhodující je razítko podatelny Magistrátu města nebo datum osobního předání přihlášky v zalepené a označené obálce.
Obálku označte heslem "KONKURS - NEOTEVÍRAT - název školy".
V případě dotazů se obracejte na
Ing. Davida Štojdla, tel. 386 801 501, e-mail StojdlD@c-budejovice.cz, L. Lavičkovou, tel. 386 801 508, e-mail LavickovaL@c-budejovice.cz
Náležitosti přihlášky jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné uvést e-mail, ID datové schránky, mobil).
Přílohy přihlášky jsou:
1. strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
2. výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, případně ověřená kopie)
3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, diplom + vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) a případně úředně ověřený doklad o absolvovaném kvalifikačním studiu pro ředitele škol a školských zařízení
4. průkazný doklad o celkovém průběhu zaměstnání rozhodném pro výkon pracovního místa ředitele/ky, v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., potvrzený posledním zaměstnavatelem. (Nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzením zaměstnavatele, u kterého příslušnou praxi vykonával nebo úředně ověřenou pracovní smlouvou.)
5. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky školy (ne starší 3 měsíců)
6. koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (max. 4 strany formátu A4)
7. souhlas s evidencí osobních údajů a žádost o vrácení poskytnutých dokladů
8. Upozornění, že uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru než je řízený rozhovor podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí ve znění pozdějších předpisů (tzv. doplňkové hodnocení), pokud bude v konkursu využito a jeho rámcový popis.
Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady.
Informace: www.c-budejovice.cz

Kontakt na zaměstnavatele

Statutární město České Budějovice - odbor školství a tělovýchovy
Ing. Štojdl, L. Lavičková
386 801 501, 386 801 508
StojdlD@c-budejovice.cz, LavickovaL@c-budejovice.cz


Poslední změna: před 3 týdny