ŘEDITEL/KA ŠKOLNÍ JÍDELNY (České Budějovice)

Statutární město České Budějovice nabízí v Českých Budějovicích volnou pracovní pozici "ŘEDITEL/KA ŠKOLNÍ JÍDELNY". Nástupní mzda je 22 980 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
ŘEDITEL/KA ŠKOLNÍ JÍDELNY
Obor(y):
Management , Služby
Obec:
České Budějovice
Mzda:
22 980 – 33 790 Kč
Směnnost:
Neurčeno
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Statutární město České Budějovice - Školní jídelna
U Tří lvů 194/2b
37001

Další informace o volném místu

Předpoklady pro výkon daného pracovního místa: vysokoškolské nebo ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (nejlépe hotelová nebo ekonomická škola, specializace na obory gastronomie se zaměřením na technologii a přípravu stravy); fyzická osoba, která je státním občanem ČR, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt; minimálně 3 roky praxe ve veřejném stravování (praxe vedoucího zaměstnance výhodou); organizační a řídící schopnosti, dobré komunikační vlastnosti, flexibilita, spolehlivost; znalost problematiky právních a ekonomických předpisů, zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláška 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování; občanská a morální bezúhonnost; dobrý zdravotní stav; plná způsobilost k právním úkonům; znalost práce na PC.
Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo: dohodou.
Plat dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění novely nařízení vlády č. 531/2021 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2022. (Platová třída 11. platový stupeň dle praxe, platové rozpětí od 22 980 Kč do 33 790 Kč). Celková mzda po zapracování (48 480 Kč až 59 290 Kč). Odměny u samostatné školní jídelny 2 x do roka až 50 000 Kč.
Podání přihlášky: přihlášky včetně příloh doručte nejpozději do 19. 10. 2022 do 11.00 hodin na adresu: Statutární město České Budějovice, odbor školství a tělovýchovy, Lucie Lavičková, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice. Rozhodující je razítko podatelny Magistrátu města nebo datum osobního předání přihlášky v zalepené a označené obálce. Obálku označte heslem „KONKURS – NEOTEVÍRAT – název jídelny“.
V případě dotazů se obracejte na:
Mgr. M. Čermákovou Šímovou, tel. 386 801 501, e-mail cermakovam@c-budejovice.cz
L. Lavičkovou, tel. 386 801 508, e-mail LavickovaL@c-budejovice.cz
Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné uvést e-mail, ID datové schránky, mobil).
Přílohy přihlášky jsou:
1. strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
2. výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, případně ověřená kopie),
3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (např. maturitní vysvědčení, doklady o ukončení odborného studia),
4. průkazný doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem. (Nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzením zaměstnavatele, u kterého příslušnou praxi vykonával nebo úředně ověřenou pracovní smlouvou.),
5. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky školní jídelny (ne starší 3 měsíců),
6. koncepce rozvoje školní jídelny s vlastnoručním podpisem (max. 2 strany formátu A4),
7. souhlas s evidencí osobních údajů a žádost o vrácení poskytnutých dokladů.
8. Upozornění, že uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí ve znění pozdějších předpisů (tzv. doplňkové hodnocení), pokud bude v konkursu využito a jeho rámcový popis.
Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady. Informace: www.c-budejovice.cz.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny